Czułość w biznesie

Strona internetowa stworzona dla projektu Danuty Rocławskiej „Czułość w biznesie”.