Portfolio: Projektowanie graficzne

Niebieska Rzeka

Projekt graficzny grafik dla fanpage’a na Facebooku.

Niebieska Rzeka

Projekt graficzny i przygotowanie do druku pocztówek.

Małgorzata Henke Business Trainings

Projekt graficzny kartek świątecznych.

Dolnośląska Grupa Lokalna OTOP

Projekt graficzny plakatu.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Projekt graficzny grafik dla strony internetowej i fanpage’a na Facebooku.

dr Małgorzata Gocman

Projekt graficzny i przygotowanie do druku ulotki.

Mindfulness Warszawa

Ilustracje, projekt graficzny i przygotowanie broszury w pdf.

Mindfulness Warszawa

Projekt graficzny i przygotowanie broszury w pdf.

„Zielone projekty”

Projekt graficzny, przygotowanie do druku plakatu, projekty logo i grafik internetowych dla „Zielonych projektów” we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2019.

Projekty na zlecenie Stowarzyszenia MiastoDrzew.

„Zieleń dla Wrocławia”

Projekt graficzny  logo i grafik internetowych dla projektu „Zieleń dla Wrocławia” we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2017.

Projekty na zlecenie Stowarzyszenia MiastoDrzew.

Wydarzenia z Drzewami

Projekt graficzny logo, plakatów i grafik internetowych dla projektów finansowanych z Mikrograntów WBO.

Projekty na zlecenie Stowarzyszenia MiastoDrzew.

Wydawnictwo Manendra

Projekt graficzny i przygotowanie do druku okładek książek.

Baby Art Walk

Projekt graficzny i przygotowanie do druku ulotki oraz projekt grafiki na Facebook dla cyklicznych wydarzeń „Baby Art Walk” organizowany przez Fundację Art Transparent.

Departament Współpracy Rozwojowej

Projekt graficzny i przygotowanie do druku broszury dla Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

PCC Polska

Pełna oprawa graficzna projektu dofinansowanych szkoleń – Człowiek – najlepsza inwestycja.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie